Bulut

KURALLAR

İNDİRİMLİ YAYA YOLCU TİPLERİ:

Öğrenciler; 6 yaş üzeri Türkiye Cumhuriyeti bünyesindeki herhangi bir eğitim öğretim kurumunda, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumca hazırlanan öğrenim belgesi sahipleri yolcularımıza yüzde 75 indirim uygulanmaktadır. Öğrenci indirimi, Gestcard Öğrenci kartı sahipleri için geçerlidir. 

Yaşlılar; 65 yaş üzeri yolcularımıza Gestcard 65 yaş üstü kartıyla birlikte yüzde 50 indirim uygulanmaktadır.

Gestcard tam yaya kart sahipleri; GESTAŞ’ın tüm yayalara avantaj sağlayan Gestcard sahibi yolcular, feribot kullanımlarında yüzde 33 fiyat avantajından yararlanmaktadır.

İNDİRİMLİ ARAÇLI YOLCU TİPLERİ:

GestCard sahipleri; GESTAŞ A.Ş’nin araçlar için düzenlenmiş kartlı geçiş sistemi olan GestCard sahibi araçlı yolculara ön ödemeli yüklemelerde %15; avanslı ödemelerde %10 indirim uygulanmaktadır.

ÜCRETSİZ YAYA VE ARAÇLI YOLCU TİPLERİ:

Gaziler, Gazi ve Şehit yakınları; TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş Gazi, Gazi ve Şehit yakını kartına sahip yolcularımıza, geçiş esnasında kartlarını ibraz etme şartıyla yaya olarak ücretsiz geçiş hakkı tanınmaktadır.

Engelliler; T.C Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş özürlü kimlik kartına sahip yolcularımıza yaya olarak; yine özürlü kimlik kartının yanında engelli araç kartı bulunan ya da ruhsatında engelli ibaresi olan yolcularımıza araçlı olarak ücretsiz geçiş hakkı tanınmaktadır.

Basın mensupları; T.C Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi basın mensupları yaya olarak; yine T.C Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Araç Basın kartına sahip basın mensupları, Sarı Basın Kartı’nı da ibraz ettikleri takdirde araçlı olarak ücretsiz geçiş yapabilmektedir.

Çocuklar; 0-72 ay arası ücretsizdir. (7 yaşına kadar)

Not: İndirimli veya ücretsiz bilet sahipleri, gişe görevlilerine kendilerine indirim veya ücretsiz geçiş hakkı tanıyan belgelerini eksiksiz olarak göstermekle yükümlüdür. Belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda tam biletle aradaki fark, yolculuk öncesi gişede tahsil edilir.

Satın alınan araç biletinin yanlış kategoride olması durumunda, yeni araç tipiyle hatalı araç tipi arasındaki ücret farkı yolculuk öncesi gişede tahsil edilir.
Sefer saatine en az 2 saat kala ve sefer gerçekleştikten sonra bilet iadesi alınmamaktadır.
Online rezervasyon ve online bilet kuralları için: https://online.gdu.com.tr/onlinegdu/info

2012/08 Nolu Yönetim Kurulu kararı ile gazilerle, gaziler ve şehit eşleri, yetimleri, şehitlerin anne ve babaları 1005 sayılı kanunun 2. Maddesine göre yaya geçişlerinde ücretsiz, terörle mücadele kapsamında maluller, ölenlerin eşleri, yetimleri, anne ve babaları 3713 sayılı 21/d maddesine göre yaya geçişlerinde ücretsiz, engelli, ağır engelli (kartında refakatli yazması şartı ile) ve 1 refakatçisi 2010/404 sayılı kararname gereği ücretsiz geçiş yapabilirler.

Madde-1) Seferler: Boğaz ve Adalarda Genel Müdürlük tarafından hazırlanan sefer programına göre yapılan seyirdir.

Madde-2) Ücretler: Boğaz ve Ada hatlarında yolculara uygulanacak ücretler Gestaş AŞ. Yönetim Kurulunca tespit olunur.

Madde-3) Özel Gezi Seferleri: Özel Gezi Seferlerinde biniş ve iniş iskeleleri gözetilmeksizin tek tip ücret alınır. Bu seferlerde indirimli bilet ve kart kullanılamaz.

Madde-4) Biletsiz Yolcular: Biletsiz yolculardan iskele çıkış gişelerinden %100 cezalı bilet alınır. (Ceza kuruşsuz bilet olarak verilir)

Madde-5) Biletlerin nev'i ve kullanma şartları

Yolcu Biletleri:

a) Her bir sefer için tek bilettir. Ancak Bozcaada-Geyikli Yükyeri seferi için gidiş-dönüş tek bilet kullanılır.

b) Kart ve biletlerin cins ve çeşitleri Genel Müdürlük tarafından düzenlenir.

c) Yolcular, gidiş için otomatik turnike bulunmayan iskelelere mahsus olmak üzere tek bilet, turnike bulunan iskelelere mahsus olmak üzere tek jeton ile geçiş yaparlar.

d) Biletler üzerinde yazılı olan tarihte geçerlidir.

e) Bilet, kart hamili yolcular, Genel Müdürlüğün koyduğu usullere uymak ve bilet veya kartları memurların her talebinde ibraz etmeye veyahut vermeye mecburdurlar. Aksi yönde hareket edenler biletsiz muamelesine tabi tutulurlar.

f) Satılan bilet ve kartlarda gemi ve yer rezervasyonu yoktur.

Madde-6) Biletlerin Vizesi :

a) Biletler yalnız alındıkları gün için muteberdir. Satılan bilet geri alınamaz.

b) Bilet geçiş yapılan iskelelerde, yolcu turnikeden geçtikten sonra hava muhalefeti veya diğer nedenlerle sefer iptali yapıldığında, yolculara gişelerden sis bileti verilir. Aynı şekilde iptal nedeniyle sefer tamamlanmadan gemi bir ara iskeleye bağlarsa, çıkmak isteyen yolculara sis bileti bu iskele tarafından verilir.

c) Kağıt bilet alan yolcular için hava muhalefeti gibi sebeplerle sefer tatil edildiği takdirde, yolcunun arzusuna göre ya biletler gişe memuruna imza ettirilmek şartıyla seferlerin başladığı ilk gün muteber addedilir veya bedeli aynen geri verilir. (Geri alınan biletler bir tutanakla İskele mesul memuruna teslim edilir ve ücreti manifestotan düşürülür.)

Devamını Okumak İçin Lüften Tıklayınız.

Madde-1) Ücretler:

a) Ücret tarifelerinde yük taşımaya mahsus araçların iki akslı boş haldeki net ağırlıkları esas alınmıştır. Boş haldeki net ağırlık, araçlara Trafik Şubelerince verilen ruhsatnamede gösterilen ağırlıktır.

b) Ücret tarifelerinde ismi geçmeyen araçlardan bu araçların boş haldeki net ağırlıklarına kıyasen ücret alınır.

c) Alındığı gün ve alındığı günde kullanılmayan biletlerin bedeli iade edilmez.

e) Askeri araçlar " Ordu Yük Sevk Muhtırası" vermek suretiyle geçiş yaparlar. Bunlara ayrıca bilet kesilmez.

d) Ruhsatlarında vinç yazılı araçlardan 3 akslıya kadar olanlardan kamyon ücreti , 3 akslıdan trayler ücreti alınır.

e) Otomobil tarafından çekilen her cins oto veya romorkörün her aksı fazla aks kabul edilir.

f) Sepetli motorsiklet ile koşulu at arabası 1 fazla akslı kabul edilir.

g) Yolcu taşımaya mahsus araçlar içindeki ve üstündeki bagaj ve eşyadan ayrıca ücret alınmaz.

Madde-2) Araçlardan Alınacak İlave Ücretler :

a) Manevra Ücreti: Bütün Hatlarda, manevra icabettirecek araçların beherinden (Ordu araçları hariç) manevra ücreti olarak bir saatlik gemi kira ücretinin 1/4 ‘ü alınır.

b) Normal Taban Satıhlarını aşan araçlardan alınacak ücret: Bütün araç sınıflarında aracın ön, yan ve arkasından, taşınan eşyanın taşması halinde, 1 metreye kadar olanlar bir fazla akslı, 1 metreden fazla eşya taşması halinde iki fazla akslı kabul edilir. Tırların ebatları normal tırdan geniş veya uzun ise ücretlendirme değişiklik gösterir ve bu değerlendirme ancak araç iskeleye geldiğinde veya aracın ölçüleri tarafımıza bildirilip yetkililerden bilgi alındığında ücret bilgisi verilebilir.

c) Araba Vapurlarının muayyen hareket saatlerini yükleme ve boşaltma nedeniyle geciktiren araçlardan alınan ücret: (Ordu araçları hariç) her yarım saat ve kesri için aracın tabi olduğu ücret %100 ilave edilmek suretiyle alınır.

d) Birbirine bağlı (Çeken ve çekilen) yük taşımaya mahsus trayler tipi araçlara tarifedeki Trayler bilet ücreti uygulanır.

e) Yük taşımaya mahsus araçların arkasına bağlı araçlardan :

1) Romörk ve romörk tipi çekilenin her aksı bir fazla aks ücretine tabidir.

2) Çekilen motorlu türde bir araç ise; tarifede tabi olduğu ücret alınır.

Madde-3) Otomobiller hariç, aracın ruhsatı görüldükten sonra bilet kesilecektir.

Madde-4) Araç içinde seyahat eden yolculara ait işlemler: Yolcu taşımaya mahsus araçlarla, 1500 kg.'a kadar yük araçlarında, aracı kullanan şoför, 1501 kg'dan yukarı yük araçlarıyla otobüslerde, aracı kullanan şoför ile bir muavini araç biletlerini göstererek kendi araçları içinde veya arabalı ve feribotların yolcuya ait kısımlarında ücretsiz seyahat ederler.

Madde-5) Yükleme ve Boşaltma Hizmetleri: Gemilerle taşınacak her türlü araz ve eşyanın yükleme ve boşaltması sahibine aittir.

Madde-6) Zarar ve Ziyan

a) Gemilerde taşınan, araç,hayvan ve eşyanın gemiye yüklenmesi, gemiden çıkarılması ve gemide korunması sahibi ve sürücüsüne ait olup, her herhangi bir suretle hasarından, ölümünden ve kaybından ve araçların gemi içinde birbirlerine zarar vermelerinden GESTAŞ AŞ. Gemi Kaptanı ve personeli sorumlu kabul edilemez

b) Aracın, gemiye yüklenmesinde, boşaltılmasında ve seyir esnasında herhangi bir suretle gemiye vereceği hasarın bedellerini araç sahibi ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

c) Geminin araç ve yolcular, seyirle ilgili olarak kaptanın alacağı bütün tedbir ve kararlara uyacaktır. Kaptan bu tedbir ve kararlardan dolayı sorumlu değildir.

Devamını Okumak İçin Lüften Tıklayınız.

1-     Yolcu sefer saatinden en az 30 dakika önce terminalde bulunması gerekmektedir.

2-     Gezi teknesi (Erdoğan Yazıcı)’ın koltuk kapasitesinin 799’dur.

3-     Gezi teknesi (Erdoğan Yazıcı) bilet kesimi hareket saatinden 5 önce durdurulmaktadır.

4-     Gezi teknesi (Erdoğan Yazıcı) için bilet alacak yolcuların TC kimlik numaralarını bildirmeleri mecburidir. Aksi taktirde bilet satışı yapılmamaktadır.

5-     Yabancı uyruklu yolcularımızın bilet satın alırken pasaportlarını göstermeleri mecburidir.

6-     6 yaş ve üzeri çocuklar bilete tabi olacaktır. Nüfus cüzdanlarının gösterilmesi gerekmektedir.

7-     Türkiye ve yurtdışında öğrenim gören tüm öğrenciler kimliklerini ve nüfus cüzdanlarını göstermeleri gerekmektedir. Öğrenci kimlikleri olsa dahi 6-24 yaş arası olmayanlar öğrenci indiriminden yararlanamaz. (1995 doğumlu ve üzeri olanlar)

8-     Gazi ve Gazi eşleri, Şehit eşleri, çocukları ile anne babaları kartlarını göstererek Gezi Teknesi’nden(Erdoğan Yazıcı) ücretsiz yararlanabilirler.

9-     Engelli yolcularımız TC. Başkanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş özürlü kimlik kartı ile Gezi teknesi (Erdoğan Yazıcı) ücretsiz faydalanabilecektir. Refakatçi hakkı olan engelli yolcularımızın refakatçilerine indirimli bilet kesilecektir.

10-  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya T.C Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi basın mensupları yolcularımıza indirimli bilet kesilecektir.

11-  65 yaş ve üzeri yolcularımıza nüfus cüzdanlarını göstermek koşuluyla indirimli bilet kesilecektir.

12-  Er olarak askeri görevini yapan yolcularımıza kartlarını göstermek koşuluyla indirimli bilet kesilecektir.

13-  Yolculuğunuz bilet üzerinde belirtilen tarih ve saatte geçerlidir. Biletin kaybı durumunda yeniden bilet basımı yapılmamaktadır. İlgili sefer için yeni bir bilet satın alınması gerekmektedir.

14-  Bilet değişikliği veya bilet iptali sefer saatinden 12 saat öncesine kadar yapılmaktadır.

15-  Kafeslerinde olmak şartı ile evcil hayvan yolcu salonu dışında taşınır.

16-  Gezi teknesi (Erdoğan Yazıcı) bisiklet haricinde hiçbir araç kesinlikle alınmamaktadır. Bisiklet ücreti olarak yük fişi kesilecektir. Deniz otobüsüne en fazla 15 bisiklet alınabilmektedir.

17-  Gezi teknesi (Erdoğan Yazıcı) refakatçisiz yük kabul edilemez.

Biniş Kuralları:

Geminin kalkış düdüğü çalındıktan sonra manevraya giren/ kapak kaldıran gemi kaptanının gemiyi bekletme veya durdurma inisiyatifi bulunmaması nedeniyle gemiler acil durumlar dışında tarife saatine uygun olarak hareket etmektedir. Yolcuların kullanacakları sefer’den Boğaz hattında en az 15 dakika adalar hattında en az 45 dakika öncesinde iskelede bulunmaları gerekmektedir.


1. TAŞIYICI

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşıma lisansına sahip şirket olan GESTAŞ Deniz Ulaşım Tic. A.Ş’dir. Adres: Sarıcaeli Köyü  NO:276 ÇANAKKALE

2. YOLCULUK

Taşıyıcının yolcuyu, bir iskeleden başka bir iskeleye taşımak için yaptığı sefer.

3. ÇANAKKALE BOĞAZI HATTI

Gelibolu-Lapseki, Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat hatlarıdır.

4. ADALAR HATTI

Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada ve Erdek, Avşa, Marmara, Balıklı ve Ekinli’den oluşan Güney Marmara hattıdır.

5. DENİZ OTOBÜSÜ HATTI

Çanakkale-Gökçeada, Çanakkale-Bozcaada ve Bozcaada-Gökçeada arasında olan Deniz Otobüsü seferleridir.

6. HİZMET BEDELİ

Herhangi bir hatta, web ve gişeden bilet satış hizmeti karşılığında alınan ücrettir. Satış kanalına göre hizmet bedeli farklılık gösterebilir.

7. ÜCRETLER

Arabalı vapur veya deniz otobüsü hattında gerçekleşen sefer karşılığında ödenen meblağdır.

8. ONLİNE BİLET

Araç bileti olarak düzenlenen, taşıyıcı tarafından düzenlenen seyahat belgesidir. Gökçeada ve Bozcaada hattında geçerlidir. 

9. TAŞIYICI KURALLAR

Biletin düzenlendiği tarihte geçerli olan, araç ve yolcu tipine göre ücret tarifelerini de içeren, taşıyıcının düzenlediği kurallardır.

10. YOLCU

Taşıyıcının görevli personeller dışında hızlı feribot ve arabalı vapurlarında taşıdığı veya taşıyacağı kişilerdir.

11. ZARAR

Taşıyıcının taşımayı gerçekleştirdiği esnada, taşıma hizmeti veya taşıma hizmetine bağlı diğer hizmetlerle ilgili; ya da bundan doğan, ölüm, yaralanma, kayıp, hasar ve her türlü zararı karşılar.

GEYİKLİ-BOZCAADA / KABATEPE-GÖKÇEADA

-        Online işlemler sadece https://online.gdu.com.tr adresinden yapılmaktadır.

-        Sefere 24 saatten fazla bir süre olduğu durumlarda rezervasyon yapılabilmektedir. Ancak araç rezervasyonu, sefere son 24 saat kalana kadar satın alma işlemi yapılmalıdır. Aksi takdirde rezervasyon iptal olur.

-        Geyikli-Bozcaada, Bozcaada-Geyikli hattında sefere 1 saat kalana kadar online bilet alımı yapılabilmektedir. Sefere son 1 saat kala online bilet satışı kapanmaktadır.

-        Kabatepe-Gökçeada, Gökçeada-Kabatepe hattında sefere 2 saat kalana kadar online bilet alımı yapılabilmektedir. Sefere son 2 saat kala online bilet satışı kapanmaktadır...

-        Kabatepe-Gökçeada, Gökçeada-Kabatepe hattında Gestcard kullanan yolcularımıza aktarma uygulaması geçerlidir. Aktarma geçerlilik süresi 6 saatle sınırlıdır. Aktarma yapılacak güzergahtaki gişeye 6 saatlik aktarma dilimi geçmeden önce PNR numarası bildirildiği takdirde ücretsiz geçiş hakkı kazanılır

-        Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada, Gökçeada-Kabatepe hattında, online bileti olan araç sahipleri, sefere 15 dakika kalana kadar gişeye ya da mobil görevlilere PNR numarasını onaylatmak zorundadır. Aksi takdirde bileti iptal/iade koşullarına göre iptal olunur.

-        Geyikli-Bozcaada, Kabatepe-Gökçeada, Gökçeada-Kabatepe hattında bileti olan yolcu, bilet aldığı sefere katılmak istemediği takdirde, biletini iptal/iade koşullarına göre iptal edebilir.

-        Biletini iptal eden araç sahibi, katılmak istediği sefere yeni online bilet alabilir ya da sıra usulüyle gişeden nakit ödeme yaparak sefere katılabilir

-        Kabatepe-Gökçeada, Gökçeada-Kabatepe hattında online bilet alımı esnasında 'gidiş-dönüş' tercih edilebilir.

-        Geyikli-Bozcaada hattında ise 'gidiş-dönüş' seçimi yapılmamaktadır. Bozcaada’dan dönüşlerde sadece rezervasyon (ücretsiz) işlemi yapılır.

Sefere 8 saat kalaya kadar yolcu 444 0 752 nolu çağrı merkezimizi arayarak sefer değişikliği yapabilir. Sefere 8 saatten az süre kalması durumunda sefer değişikliği yapılamaz.


İPTAL / İADE VE SEFER DEĞİŞİKLİĞİ KURALLARI

      -  Sefere 1 saat kala ve sonrasında yapılan iptallerde bilet ücreti iade işlemi yapılamamaktadır.

      - Sefere 1 saat ile 4 saat kala zaman aralığında yapılan iptallerde bilet ücreti, yüzde 50 kesinti ile iade edilir.

      - Sefere 4 saat ile 8 saat kala zaman aralığında yapılan iptallerde bilet ücreti, yüzde 30 kesinti ile iade edilir.
- Sefere 8 saat kalaya kadar yapılan iptallerde bilet ücreti, yüzde 10 kesinti ile iade edilir.

      Sefere 8 saat kalaya kadar yolcu 444 0 752 nolu çağrı merkezimizi arayarak sefer değişikliği yapabilir. Sefere 8 saatten az süre kalması durumunda sefer değişikliği yapılamaz.


BOZCAADA DÖNÜŞLERİNDE REZERVASYON KURALLARI

-        Bozcaada-Geyikli hattında sefere son 1 saat kalana kadar rezervasyon işlemi yapılabilmektedir.

-        Aynı plaka ile aynı gün sadece 1 kez rezervasyon yapılabilmektedir. Rezervasyonlarını iptal eden yolcular, gün içerisinde sadece 1 kez daha rezervasyon yaptırabilmektedir.

-        Rezervasyonlu araçlar sefere 45 dakika kala iskeleye alınmaya başlanacaktır. Sefer saatine 15 dakika kalana kadar trafik noktasından geçiş yapmadığı takdirde rezervasyonu iptal olur.

Geyikli – Bozcaada hattında yaz döneminde Trafik Komisyonu kararına göre;

-        OTOBÜS (33+ kişilik) girişlerine 14 Haziran tarihi itibariyle izin verilmemektedir.

-        KAMYON, TIR, İŞ MAKİNASI, MİDİBÜS (19-32 kişi) araç tiplerinin girişlerine Cuma – Cumartesi - Pazar günleri izin verilmemektedir. Diğer günlerde adaya giriş yapabilirler. Bu araç tipleri dini ve milli bayramlar ile festivaller haricinde geçişlerini Pazartesi – Salı – Çarşamba - Perşembe günleri yapabilirler.

GESTCARD KULLANICILARI ONLINE BİLET KURALLARI

-        Daha önceden gestcard.com.tr üyeliği bulunan müşterilerimiz, bu üyelik bilgileriyle giriş yaparak online bilet satın alabilirler.

-        Daha önceden üyelik yapmamış Gestcard yolcuları, yeni üyelik yaparak biletlerini indirimli olarak satın alabilir. Üyelik esnasında dikkat edilmesi gereken kural, Gestcard'ın ilk alım esnasında şirketimize ibraz edilen T.C. kimlik numarasının, üyelik bilgileri girilirken kullanılan T.C kimlik numarasıyla aynı olması zorunluluğudur. Yanlış girilen T.C. Kimlik numarası olması durumunda; sistem, Gestcard üyeliğinizi görmemekte ve bu nedenle Gestcard indiriminden yararlanılamamaktadır. Bu durumda çağrı merkezimizi (444 0 752) arayarak teknik destek talebinde bulunabilirsiniz.

-        Gestcard sistemi ile online üyelik esnasında girilen T.C. kimlik numarasının farklı olması durumunda Gestcard indiriminden yolcu yararlanamaz. Ayrıca Gestcard başvurusunda verilen ad, soyad ve doğum tarihi bilgileri de; online üyelik esnasında doğru girilmelidir.

-        Online bilet ücretleri, Gestcard sözleşmelerinde geçen oran miktarı kadar indirim uygulanarak ücretlendirilir.

-        Online bilet ödemelerinizi ister Gestcard hesaplarınızdaki bakiyenizden ister kredi kartlarıyla yapabilmektesiniz. Ancak Gestcard indirimi, sadece Gestcard bakiyesiyle ile ödeme yapıldığında kullanılabilmektedir.

 

Her türlü sorularınızı 444 0 752 numaralı çağrı merkezimize iletebilirsiniz.

 

ONLINE BİLET NASIL ALINIR?

Değerli yolcularımız, birkaç adımı takip ederek online.gdu.com.tr internet sitesi üzerinden Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattı için online biletinizi oluşturabilirsiniz.

1- online.gdu.com.tr’ye tıkladıktan sonra, üst sekmede yer alan “BİLET AL" ya da ana sayfada yer alan “ARABALI VAPUR” alanlarına tıkladığınız online biletleme menüsüne yönlendirileceksiniz.

2- Bu adıma geçmeden önce üst sekmede yer alan “BİLGİ EDİNME” sekmesi altında yer alan online bilet uygulamasıyla ilgili kuralları mutlaka inceleyiniz.

3- Tüm kuralları okuduktan ve “BİLET AL” sekmesiyle online biletleme menüsüne ulaştığınızda; gideceğiniz lokasyon bilgisi, sefer tarihi, (gidiş dönüş ise dönüş tarihi) araç ve araç içi yolcu sayısı (Araç içi yolcu sayısını doğru girdiğinizden emin olunuz. Araç içi yolcu sayısı, şoför hariç aracın içindeki yolcu sayısını belirtmektedir.) bilgilerini girdikten sonra araç tipi seçimini yapıp sağ altta bulunan “DEVAM” butonuna tıklayınız.

4- Daha sonraki sayfada “SEFER SEÇİMİ” alanına yönlendirileceksiniz. Bu adımda, belirttiğiniz tarihteki seferlerden kullanmak istediğiniz seferi seçeceksiniz. Doluluk oranına dikkat ederek sizin için uygun gidiş veya dönüş (gidiş-dönüşse her ikisi de) saatini belirledikten sonra ‘DEVAM’ butonunu tıklayıp “YOLCU BİLGİLERİ” kısmına yönlendirileceksiniz.

5- Bu kısımda, yolcu bilgilerinizi, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmanız gerekmektedir. Özellikle PNR kodunuz tarafınıza ulaşması için iletişim bilgilerinin doğru girilmesi son derece önemlidir. Zorunlu tutulan alanları doldurduktan sonra son adım olan “ÖDEME” sayfasına “DEVAM” butonuna tıklayarak yönlendirileceksiniz.

6- Size ayrılan süre içerisinde satış sekmesi altında ödeme bilgilerinizi tamamladıktan sonra; "GESTAŞ Araç, Yolcu ve Bagaj Taşıma Kurallarını kabul ediyorum” sekmesini de işaretleyerek; “GÖNDER” butonunu tıklayıp online biletinizi oluşturabilirsiniz.

7- Biletleme işleminin gerçekleştirilmesinin ardından ilgili sefere ait bilgiler ve sefer PNR kodu sms ve e-mail yoluyla tarafınıza iletilecektir. Sefere katılmak için iskelelerimize geldiğinizde bu PNR kodunu yanınızda bulundurmanız önemle rica olunur.

 

Artık adalara biletiniz hazır…

Tek yapmanız gereken sefere son 15 dakika kaladan önce gişelerimize PNR kodunuzu okutmuş olmanız. https://online.gdu.com.tr/info sekmesinde tüm online bilet kurallarını bulabilirsiniz. Sefere 15 dakikadan daha az bir zaman kalaya kadar gerçekleştirilmeyen işlemlerde alınan bilet geçerli sayılmaktadır.

 

GESTCARD'LILAR ONLİNE BİLET İNDİRİMİNDEN NASIL YARARLANIR?

Değerli yolcularımız, Gestcard veya Gestcard Ada Kart sahibiyseniz tarafınıza tanımlı indirimden online bilet uygulamasında da yararlanabilirsiniz. Bunun için online.gdu.com.tr internet sitesinde üst sekmede yer alan "ÜYE GİRİŞİ"ne tıklayarak üye girişi yapmalı ya da üye kaydı oluşturmalısınız.

1- Üye kaydı oluştururken Gestcard başvurusunda bulunduğunuz esnada ibraz ettiğiniz Ad Soyad, T.C Kimlik Numarası ve Doğum Tarihi bilgilerinin, online üyelikte kullandığınız bilgilerle bire bir aynı olduğundan emin olunuz.

2- Gestcard başvurusunda ibraz edilenlerle, online üyelik sırasında girilen bilgilerin uyuşmaması durumunda sistemde Gestcard'ınız gözükmemektedir; ve bu nedenle sistemde indirim oranı uygulanamamaktadır.

3- Doğru bilgilerle üye girişinizi yaptıktan sonra "ONLİNE BİLET NASIL ALINIR" başlığı altında yer alan ilk 5 maddedeki direktifleri yerine getiriniz.

4- Eğer üye girişinizi eksiksiz bir şekilde yaptıysanız,  yukarıda belirtilen ilk 5 adımı gerçekleştirdikten sonra "ÖDEME" sayfasında karşınıza "GESTCARD ile ÖDE" seçeneği çıkacaktır. Bu seçeneği kullanarak online bilet ödemesini Gestcard bakiyenizden gerçekleştirmiş ve kartınıza tanımlanmış indirimden yararlanmış olacaksınız.

 5-Biletleme işleminin gerçekleştirilmesinin ardından ilgili sefere ait bilgiler ve sefer PNR kodu sms ve e-mail yoluyla tarafınıza iletilecektir. Sefere katılmak için iskelelerimize geldiğinizde bu PNR kodunu yanınızda bulundurmanız önemle rica olunur.

 

SİSTEMDE GESTCARD İNDİRİMİM GÖZÜKMÜYOR! NE YAPMALIYIM?

Değerli yolcularımız, Gestcard indiriminizin online bilet sistemine yansımamasının birkaç nedeni olabilir.

1- Gestcard başvurunuzda ibraz ettiğiniz T.C kimlik numaranız, ad-soyadınız veya doğum tarihiniz, online bilet üyelik esnasında verdiğiniz bilgilerden herhangi biriyle uyuşmuyordur. 444 0 752 numaralı çağrı merkezimizi arayarak teknik destek alabilirsiniz. Çağrı merkezimiz, sistem üzerinden kontrolleri sağlayarak bilgilerinizi güncelleyebilir; ya da konuyu teknik ekibe ileterek sizlere yardımcı olacaktır.

2- Gestcard indirimi, Gestcard ile ödeme seçeneğinde kullanılabilmektedir. Biletleme esnasında Gestcard'ınızın bakiyesinin yeterli olduğundan emin olunuz. Aksi takdirde biletleme gerçekleşmemektedir. Gestcard'ınıza bakiye yüklemesini Çanakkale ve Lapseki iskelelerimizden yapabilirsiniz.

- Yolcu sefer saatinden en az 30 dakika önce terminalde bulunması gerekmektedir.

- Conkbayırı Deniz Otobüsü’nün koltuk kapasitesi 299 kişiliktir.

- Conkbayırı Deniz Otobüsü’ne bilet kesimi hareket saatinden 5 dakika önce durdurulmaktadır.

- Conkbayırı Deniz Otobüsü için bilet alacak yolcuların TC kimlik numaralarını bildirmeleri mecburidir. Aksi taktirde bilet satışı yapılmamaktadır.

-  Yabancı uyruklu yolcularımızın bilet satın alırken pasaportlarını göstermeleri mecburidir.

- 6 yaş ve üzeri çocuklar bilete tabi olacaktır. Nüfus cüzdanlarının gösterilmesi gerekmektedir.

- Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm öğrencilerin kimliklerini ve nüfus cüzdanlarını göstermeleri gerekmektedir. Öğrenci kimlikleri olsa dahi 6-24 yaş arası olmayanlar öğrenci indiriminden yararlanamaz. (1995 doğumlu ve üzeri olanlar)

- Gazi ve Gazi eşleri, Şehit eşleri, çocukları ile anne babaları kartlarını göstererek Conkbayırı Deniz Otobüsü’nden ücretsiz yararlanabilirler.

- Engelli yolcularımız TC. Başkanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, TC. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş özürlü kimlik kart sahipli yolcularımıza ve refakatçi hakkı olan engelli yolcularımıza indirimli bilet kesilecektir.

-  Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı veya T.C Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından verilen Sarı Basın Kartı sahibi basın mensupları yolcularımıza indirimli bilet kesilecektir.

-  65 yaş ve üzeri yolcularımıza nüfus cüzdanlarını göstermek koşuluyla indirimli bilet kesilecektir.

-  Er olarak askeri görevini yapan yolcularımıza kartlarını göstermek koşuluyla indirimli bilet kesilecektir.

- Yolculuğunuz bilet üzerinde belirtilen tarih ve saatte geçerlidir. Biletin kaybı durumunda yeniden bilet basımı yapılmamaktadır. İlgili sefer için yeni bir bilet satın alınması gerekmektedir.

- Bilet değişikliği veya bilet iptali sefer saatinden 12 saat öncesine kadar yapılmaktadır.

-  Kafeslerinde olmak şartı ile evcil hayvan yolcu salonu dışında taşınır.

- Conkbayırı Deniz Otobüsü’ne bisiklet haricinde hiçbir araç kesinlikle alınmamaktadır. Bisiklet ücreti ücret tarifesinde belirtilmiştir. Deniz otobüsüne en fazla 4 adet bisiklet alınabilmektedir.

- Conkbayırı Deniz Otobüsü’ne refakatçisiz yük kabul edilemez.

Martı
Martı
Martı
Bulut