Türkçe İngilizce

POLİTİKAMIZ ve DEĞERLERİMİZ

Kalite Politikamız ve Değerlerimiz
İnsan Kaynakları Politikamız
Firmamızın İnsan Kaynakları Politikası; stratejik plan ve hedefler doğrultusunda sorumluluk sahibi, konusunda yeterli bilgi ve deneyime sahip işgücünün sağlanması, çalışanlarımızın motivasyonlarının ve şirkete bağlılıklarının ön planda tutularak verimliliklerinin en üst düzeye çıkarılmasıdır. İnsan Kaynakları Değerlerimiz

• Nitelikli İşgücünü Topluma Kazandırmak
- Çalışmak için tercih edilir bir topluluk olmak,
- Topluluğu geleceğe taşıyacak, GESTAŞ değerlerine sahip çıkacak, denizcilik örf ve adetlerine uygun nitelikli iş gücünü seçmek ve işe almak.

• Çalışanların Gelişimine Yardımcı Olmak
- Çalışanları motive etmek,
- Memnuniyetlerini ölçmek,
- Çevre ve toplum bilincini geliştirmek,
- Bilgi birikimini kuruma yansıtmak,
- Ekip çalışma ruhunu aşılamak.

• Organizasyonu Geliştirmek ve Güçlendirmek
- Çalışanların başarılarının sürekliliğini sağlayabilmek için organizasyonun insan kaynağı, sistem ve süreçlerini sürekli gözden geçirerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırmak,
- Yüksek potansiyelli çalışanların performanslarını takip etmek, şirketin bugün ve gelecekteki ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirmek.